تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE

در این قسمت کامل ترین تمرینات بخش Writing آزمون زبان انگلیسی PTE به تفکیک بخش های آزمون گردآوری شده است. 

Summarize Written Text

کلیک کنید

Write Essay

کلیک کنید

تهران PTE مرجع دانلود منابع PTE و دانلود آزمون PTE و سوال های تکراری آزمون PTE