برنامه و محتوای جلسات آموزش جنرال زبان PTE – کلاس های PRE-PTE

کلاس های تکنیک آزمون پی تی ای مناسب افراد با هر سطح دانش زبانی میباشد هر چند این آزمون نیز مانند هر آزمون زبان دیگری سطح دانش زبانی متقاضی را مورد سنجش قرار می دهد. برای رسیدن به نمرات بهتر در آزمون پی تی ای نیاز است شخص دانش زبانی نسبی خوبی داشته باشد و بعد برای فراگرفتن تکنیک های آزمون اقدام نماید. متاسفانه اتفاق میفتد که شخص به جای تلاش برای بالا بردن سطح دانش زبانی خود فقط برای آزمون مجدد برنامه ریزی کرده و با اتلاف وقت و هزینه خود روی دور باطل افتاده و به نتیجه خود نمیرسد. مجموعه تهران پی تی ای مفتخر است کلاس های جنرال زبان انگلیسی با رویکرد آزمون پی تی ای را تحت عنوان کلاس های PRE-PTE برگزار نماید تا شما عزیزان با بهره گیری از این کلاس ها بصورت اصولی برای رسیدن به نمره مورد نظر خود تلاش نمایید. این کلاس ها در حال حاضر بصورت آنلاین و حضوری در تهران و کرج برگزار میگردد. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

کلاس های PRE_PTE مجموعه تهران پی تی ای با بهره گیری از بهترین منابع آموزش جنرال زبان انگلیسی در سه سطح برگزار میشود:

Course Level Duration Material Grammar+Exercise
Pre-PTE 1 Elementary 15 ساعت Active Reading Intro + Active Reading 1 TOP Notch 1A – 1B
Pre-PTE 2 Pre-intermediate 15 ساعت Active Reading 2 + Open Forum 1 + Open Forum 2 TOP Notch 1B – 2A
Pre-PTE 3 Intermediate 15 ساعت Active Reading 2 + Open Forum 1 + Open Forum 2 TOP Notch 2A – 2B

محتوای جلسات جنرال PRE_PTE به شرح زیر است:

PRE-PTE LEVEL 1
TOP Notch 1A – Unit 1 Active Reading Intro 4 passages Lesson 1
TOP Notch 1A – Unit 2 Active Reading Intro 4 passages Lesson 2
TOP Notch 1A – Unit 3 – Part 1 Active Reading Intro 4 passages Lesson 3
TOP Notch 1A – Unit 3 – Part 2 Active Reading Intro 4 passages Lesson 4
TOP Notch 1A – Unit 4 – Part 1 Active Reading Intro 4 passages Lesson 5
TOP Notch 1A – Unit 4 – Part 2 Active Reading Intro 4 passages Lesson 6
TOP Notch 1A – Unit 5 Active Reading 1 – 4 passages Lesson 7
TOP Notch 1B – Unit 1 Active Reading 1 – 4 passages Lesson 8
TOP Notch 1B – Unit 2 – Part 1 Active Reading 1 – 4 passages Lesson 9
TOP Notch 1B – Unit 2 – Part 2 Active Reading 1 – 4 passages Lesson 10
PRE-PTE LEVEL 2
TOP Notch 1B – Unit 3 Active Reading 1 – 4 passages – Open Forum 1 – chapter 1&2 Lesson 1
TOP Notch 1B – Unit 4 Active Reading 1 – 4 passages – Open Forum 1 – chapter 3&4 Lesson 2
TOP Notch 1B – Unit 5 – Part 1 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 1 – chapter 5&6 Lesson 3
TOP Notch 1B – Unit 5 – Part 2 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 1 – chapter 7&8 Lesson 4
TOP Notch 2A – Unit 1 – Part 1 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 1 – chapter 9&10 Lesson 5
TOP Notch 2A – Unit 1 – Part 2 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 1 – chapter 11&12 Lesson 6
TOP Notch 2A – Unit 2 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 2 – chapter 1&2 Lesson 7
TOP Notch 2A – Unit 3 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 2 – chapter 3&4 Lesson 8
TOP Notch 2A – Unit 4 – Part 1 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 2 – chapter 5&6 Lesson 9
TOP Notch 2A – Unit 4 – Part 2 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 2 – chapter 7&8 Lesson 10
PRE-PTE LEVEL 3
TOP Notch 2A – Unit 5 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 2 chapter 9&10 Lesson 1
TOP Notch 2B – Unit 1 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 2 chapter 11&12 Lesson 2
TOP Notch 2B – Unit 2 – Part 1 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 1&2 Lesson 3
TOP Notch 2B – Unit 2 – Part 2 Active Reading 2 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 3&4 Lesson 4
TOP Notch 2B – Unit 3 – Part 1 Active Reading 3 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 5&6 Lesson 5
TOP Notch 2B – Unit 3 – Part 2 Active Reading 3 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 7&8 Lesson 6
TOP Notch 2B – Unit 4 –  Part 1 Active Reading 3 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 9 Lesson 7
TOP Notch 2B – Unit 4 –  Part 2 Active Reading 3 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 10 Lesson 8
TOP Notch 2B – Unit 5 – Part 1 Active Reading 3 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 11 Lesson 9
TOP Notch 2B – Unit 5 – Part 2 Active Reading 3 – 2 passages – Open Forum 3 chapter 12 Lesson 10